Johan se Domein

Praat met Johan oor Genealogie en Heraldiek, oor Sport en Politiek, oor Plante en Diere, oor Wetenskap en Tegnologie, oor Musiek en Boukuns of sommer oor enigiets anders. As Ingenieur het hy oor jare ’n belangstelling op verskillende terreine ontwikkel.

Maar hy luister ook graag na stories wat entoesiastiese gaste te vertel het. Spoedig sal hy ’n aanknopingspunt vind om sinvolle gesprek verder te voer. En om ’n sekere stelling te kontroleer of aan te vul, sal hy gou-gou opspring en ’n boek in sy biblioteek gaan haal. Hierdie instelling tot inligting kry verder gestalte in die volgende dele van SY domein:

** Op die perseel van Caledon Villa: Krige Museum en Argief asook sy private biblioteek

** Op die perseel van Moederkerk: Krige Grafkelder en Gemeente Museum.